ENIGMA redakcja

Juliusz Erazm Bolek - redaktor naczelny - tel.: 0-22/827-83-25

Aleksandra Rudalska - sekretarz redakcji - tel.: 0-22/610-60-96 aleksandra_r@go2.pl

Magdalena Gintowt-Juchniewicz - kierownik artystyczny - tel.: 0-22/615-72-14 magdagintowt@poczta.onet.pl

ADRES REDAKCJI:
00-117 Warszawa, ul. Chmielna 35 m. 199
fax: 0-22/827-83-25
www.enigma.pl

Redakcja zwraca wszelkie niezamówione materiały i zachęca zainteresowanych do współpracy. Wszelkie skróty i zmiany w publikacjach są, o ile to możliwe, uzgadniane z autorami. Osoby pragnące regularnie otrzymywać "Enigmę" proszone są o kontakt.