ENIGMA


Niebo nad Choroszczynką
O cyklu akwareli Magdaleny Gintowt-Juchniewicz

GintowtPod niebem rozpiętym nad Choroszczynką człowiek staje się prawdziwie samotny, to znaczy zaczyna rozumieć egzystencjalną konieczność życia samym sobą, wewnętrzny nakaz, aby wypełnić sobą poczucie tożsamości, sens życia, serce niesione na otwartej dłoni ku drugiemu człowiekowi.

Gintowt JuchniewiczWypełnianie życia sobą prowadzi do wykraczania poza cudzą ciasnotę umysłu, oschłość uczuć, wulgarność cielesności. Samotność nie ma nic wspólnego z izolacją, stanem opuszczenia, zanikiem więzi, jak potocznie usiłuje się mniemać, odbierając temu przeżyciu charakter filozoficzny. Samotność jest wyznaniem wielkoduszności wobec świata i innych ludzi, istnieniem ze sobą, a dopiero w konsekwencji z innymi. Twórczość rodzi się tylko z takiej samotności. Dzięki twórczości widać bezinteresowną jej siłę.

Magda GintowtCykl pejzaży, utrwalający niebo nad Choroszczynką, dzieło Magdaleny Gintowt-Juchniewicz, jest dla mnie wyznaniem samotności, tej, która bierze się z odkrycia różnicy między ludzką egzystencją a istnieniem chmur, niknącej linii horyzontu, przemiany dnia w noc. Obrazy malowane techniką akwareli są liryczne, bliższe sercu niż rozumowi. Patrząc na obrazy malarki, odczuwa się samotność człowieka w obliczu otaczającego go świata, ale nie myśli się o niej. To czucie jest d o b r e, ale oczywiście nie w kategoriach moralnych, tylko jako wartość dodana, płynąca od obrazu ku odbiorcy, angażująca pozytywnie.
Magdalena Gintowt-Juchniewicz
Nie ma w akwarelach Magdaleny Gintowt-Juchniewicz żadnego opowiadania, anegdoty, żadnej figury ludzkiej. Jest przestrzeń spokojnego spełnienia żywiołów: powietrza i ziemi. Spełnienie jest potęgowane porą, oto zapada zmierzch, barwy ziemi i nieba gorzknieją, słońce przenika z jednego żywiołu w drugi.
Magdalena Gintowt Juchniewicz
Autorka na co dzień zajmuje się grafiką. Liryka łagodnego pejzażu opanowuje ją dopiero w Choroszczynce. Jestem pewna, że twórcza osobowość Magdy, objawiająca się w grafice żywiołową kreską, zwykle operująca skrótem, pożądająca wszystkiego od razu, zyskuje w zetknięciu z atmosferą Podlasia głębi. Egocentryzm artysty ustępuje na rzecz wielkoduszności samotnika.

Anna Rossmanith


          zobacz inną galerię Magdy

            Jeżeli chcesz kupić obraz - napisz


powrót


www.enigma.pl © 1986-2004