ludzie sztuka myśli archiwumzespół „Enigmy”

Juliusz Bolek ( redaktor naczelny ) tel./fax: (+48) (0) 228-27-83-25,
Agnieszka Szymanik ( sekretarz redakcji )
Wojciech Gawlik ( dyrektor artystyczny )
Joanna Marciniak,
Aleksandra Rudalska tel.: (+48) (0) 226-10-60-96

współpraca

Patrycja Dewor
Ewelina Jarosz
Joanna Kocik
Ewa Kretkowska
Piotr Kulisiewicz
Krzysztof Łukaszewicz
Aneta Moleda
Paweł Myszkowski
Agnieszka Opuchlik
Natalia Pietrucha
Sylwia Walicka
Jacek Wróblewski

projekt graficzny wersji drukowanej

Joanna Pongowska

projekt i opieka nad stroną internetową

Natalia Grzejdziak

adres do korespondencji

ul. Chmielna 35, lok. 199,
00-021 Warszawa

kontakt e-mail

enigma.redakcja@wp.pl

wydawcy

Juliusz Bolek i Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA
Bielawa 154 a,
05-520 Konstancin Jeziorna
tel.: (+48) (0) 227-54-41-25;
(+48) (0) 602-368-480

kontakt z Enigmą

Redakcja nie ma stałego adresu. Zwykle zespół wraz ze współpracownikami i autorami spotyka się w odstępach mniej więcej tygodniowych w wybranych warszawskich kawiarniach. Najłatwiej skontaktować się z redakcją telefonicznie lub drogą elektroniczną.

zasady publikacji

W Enigmie zamieszczane są różne formy wypowiedzi artystycznej i dziennikarskiej: poezja, proza, scenariusze, dramaty, fotografia, grafika, wywiady, eseje, recenzje, publicystyka, felietony i reportaże. Redakcja jest otwarta dla wszystkich, którzy chcieliby publikować na łamach pisma. Objętość materiałów maksymalnie 4-5 stron maszynopisu, o tematyce artystyczno-kulturalnej i mającej ponadczasowy charakter. Wszystkie materiały w Enigmie publikowane są na zasadach honorowych. Prezentowane opinie nie zawsze muszą być zgodne z poglądami redakcji. Wszelkie skróty i zmiany w publikacjach są, o ile to możliwe, uzgadniane z autorami.

prenumerata

Osoby zainteresowane regularnym otrzymywaniem Enigmy proszone są o listowny kontakt z Wydawcą.